KDPROENGINEERING.COM

รับ ออกแบบ ผลิต ชุดสายไฟ
สำหรับยานยนต์ทุกประเภท

ชุดสายไฟรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถไฟฟ้า
โดรน เครื่องบิน เรือ และ อื่นๆ

"KD Pro Engineering Co., Ltd ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ จากสถาบัน TUV SUD ประเทศเยอรมันนี มาตราฐาน IATF16949:2016 และ ISO9001:2015"

บริการของเรา

KDProEngineering.com ผู้ผลิตชุดสายไฟสำหรับยานยนต์ทุกประเภท (17)

รับออกแบบ / ผลิตชุดสายไฟ

สำหรับยานยนต์ทุกประเภท เช่น ชุดสายไฟรถยนต์ รถจักรยานยนต์

KDProEngineering.com ผู้ผลิตชุดสายไฟสำหรับยานยนต์ทุกประเภท (41)

ทีมงานมืออาชีพ

ทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมให้การบริการ

KDProEngineering.com ผู้ผลิตชุดสายไฟสำหรับยานยนต์ทุกประเภท (66)

รับรองคุณภาพ

ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ จากสถาบัน TUV SUD ประเทศ เยอรมันนี

KDPROENGINEERING.COM

รับออกแบบ และ ผลิตชุดสายไฟสำหรับยานยนต์ทุกประเภท

“ ทุกการเชื่อมต่อ เราขอดูแล ”

KDPROENGINEERING.COM

รับออกแบบ และ ผลิตชุดสายไฟสำหรับยานยนต์ทุกประเภท

เกี่ยวกับเรา

KD Pro Engineering Co., Ltd ก่อตั้งโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการออกแบบชุดสายไฟ สำหรับยานยนต์ทุกประเภท ด้วยประสบการณ์มากกว่า 12 ปีในวงการ เราจึงเป็นมากกว่าผู้จำหน่ายชุดสายไฟทั่วๆไป โดยจุดแข็งของเราคือ ทีมออกแบบที่สามารถให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลทางเลือกต่างๆในการออกแบบ ตลอดไปจนการจัดหาวัตถุดิบที่เหมาะสมทั้งด้านคุณภาพ และ ราคา ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ เรามีทีมขายที่มีประสบการณ์ในสายงาน wiring harness for Automotive สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ช่วยยกระดับของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมั่นใจ
เราใส่ใจในทุกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ด้วยระบบงานมาตรฐาน ตั้งแต่การออกแบบด้วย program computer (GSTAR CAD) และการผลิตชุดสายไฟสำหรับยานยนต์ด้วย Board Assembly ซึ่งช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และ คุณภาพเดียวกันทั้งหมด ในการของการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ก่อนการส่งมอบนอกจากจะตรวจวัด ด้วยสายตา และ เครื่องมือวัด แล้วนั้นจำเป็นต้องทำการตรวจสอบโดยการใช้ Electric Checker ในขั้นตอนสุดท้ายของทุกๆผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในกระบวนการก่อนการส่งมอบ 100%

About Us

KD Pro Engineering Co. , Ltd. was founded by the professional team with more 15 years about automotive wiring harness. We are not only wiring harness dealer but we have professional team to advise and recommend information for design. Up to supply the properly raw material and price be in the requirements. We have the professional selling team in the line of wiring harness for automotive. We are able to access with the requirements Enhance the product be able to complete confidently in the global market.
We are attention all of product detail with standard. We design with the computer program (2D CAD). We manufacture the automotive wiring harness with Board assembly which will make the product standardized and all the same quality. In product inspection before sending, except we inspect by visual and measuring tools, we repeatedly inspection by Electric checker in the final process of all products. To protect about the mistake to happened in the manufacturing process before we are sending 100%

บทความของเรา

kdpro

เพิ่มเพื่อนไลน์ คลิก

เพิ่มเพื่อนด้วย QR CODE LINE

Gallery

รวมรูปภาพของเรา

รับออกแบบ และ ผลิตชุดสายไฟ สำหรับยานยนต์ ทุกประเภท

ติดต่อเรา

บริษัท เคดี โปร เอ็นจิเนียนิ่ง จำกัด

ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ จากสถาบัน TUV SUD ประเทศ เยอรมันนี มาตราฐาน IATF 16949:2016 และ ISO 9001:2015

ที่ตั้ง

129 ตำบล วังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เบอร์ออฟฟิต

035-355778
035-355779
035-955778

เบอร์มือถือ

064-6946449
091-0470544
081-991-2144

Line

dan_dna
kdpro
tee889391

CHANGE LANGUAGE